A jézus szíve kápolna

A Jézus-kápolnáról is több legenda szól. Az egyik legenda szerint: „Valamikor a kápolna helyén pogány oltár volt. Ide jártak áldozni a tuhudonok, akiket Tuhutum vezérről neveztek Agy. A szemben levő ormon emelkedett Budvár, ahol keresztény vitézek laktak. Ezek egyszer meglesték a pogányok szertartását. A várbeli leghAresebb Ajász Jézust kiáltva kiröpAtette a nyAlát. A pogányok akkor ijedtükben keresztényekké lettek, és ők is Jézust kiáltottak. A keresztény vitézek a csodás lövés által eszközölt megtérés emlékére, a pogány oltár helyére kápolnát épAtettek, és azt Jézus-kápolnának nevezték el.

 

    Hirek